PL / ENG
Języki:
Twój koszyk: 0,00 PLN
Do kasy
Waluty:
Waluty:

Regulamin zakupów

Regulamin świadczenia usług sklepu UniVesti

 

§ 1

Univesti.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Wiktor Wijatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UniVestil Wiktor Wijatkowski z siedzibą
w Łazach przy ul. Marzeń 6, 05-552 , wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie univesti.pl.

Dane do przelewu:

PLN   73 1140 2004 0000 3102 7629 9620

EUR   34 1140 2004 0000 3112 0482 3607

USD   96 1140 2004 0000 3212 0470 7206

SWIFT CODE/BIC: BREXPLPWMBK

mBank S.A. 
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź
POLAND

§ 2

Univesti.pl jest internetowym sklepem z biżuterią , za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać towary.

§ 3

1.    Dokonywanie zakupów za pośrednictwem univesti.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.    Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1.    Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. Niezarejestrowani użytkownicy także mogą dokonać zakupu w sklepie univesti.pl

2.    Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego przedmiotu/ów, dodanie go/ich do koszyka i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3.    Zamówienie jest dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

4.    Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

1.    Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub poprzez maila w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie metodą elektroniczną bądź tradycyjną oświadczenia przed jego upływem. Univesti.pl  zwraca kupującemu koszty przesyłki towaru do kupującego tylko w sytuacji  gdy kupujący wybierze najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego.

2.    W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, wraz z oryginalnym opakowaniem, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a univesti.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1.    W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.    Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres UniVesti Wiktor Wijatkowski, który pokrywa związane z tym koszty.

3.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia  reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, univesti.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4.    W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, univesti.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi univesti.pl.